„Uczenie się przez całe życie to lepsze życie. Poszukiwanie nowych metod uczenia osób dorosłych”

Kim są nasi partnerzy?

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (SSF)

Organizacja pozarządowa złożona z interdyscyplinarnych specjalistów, której misją jest przyczynianie się do rozwoju, integracji i dobrego samopoczucia najsłabszych grup, promowanie tolerancji, sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi. SSF promuje szeroki zakres projektów, działań szkoleniowych, kursów, seminariów, badań oraz działań publicznych dotyczących kwestii społecznych, politycznych i kulturowych, broniących prawa do edukacji i wolności edukacji.

Celami organizacji są następujące działania:

  • Promowanie świadomości, edukacji i solidarności w celu osiągnięcia odpowiedzialnych społeczności i promowania ich rozwoju.
  • Zachęcanie i promowanie równych szans i integracji osób poprzez szkolenia, korzystanie z informacji i dostęp do nich.
  • Promowanie spójności społecznej wśród ludzi i różnych społeczeństw, jako podstawa budowania bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

GLAFKA s.r.o. (GLAFKA)

Czeska instytucja edukacyjna i doradcza z siedzibą w Pradze, która koncentruje się na transferze wiedzy i innowacji w dziedzinie uczenia się przez całe życie i dalszej edukacji, rynku pracy i przedsiębiorczości, a także na metodach i technologiach nauczania i szkolenia.

GLAFKA koncentruje się na angażowaniu grup defaworyzowanych, w tym osób 50+, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Jednym z jej głównych celów jest zwiększenie szans na zatrudnienie grup docelowych poprzez rozwój osobisty i zawodowy, niwelowanie różnic między pokoleniami, płciami i narodami, jak również w działaniach przyjaznych dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. Główny obszar działalności GLAFKA obejmuje realizowanie szkoleń, opracowywanie nowych metodologii i modułów szkoleniowych, pilotaż i testy.

Członkowie zespołu GLAFKA mają doświadczenie w dziedzinie edukacji i pedagogiki, ICT, ekonomii, socjologii i duże doświadczenie z wdrażaniem projektów UE. W ciągu ostatnich 10 lat uczestniczyli w projektach i działaniach, związanych m.in. z:

  • grupami w niekorzystnej sytuacji lub upośledzonymi,
  • najnowocześniejszymi metodami nauczania,
  • innowacyjnymi kursami ICT dla seniorów, bezpieczeństwem cybernetycznym i bezpieczeństwem,
  • ewaluacją, oceną, badaniami, najlepszymi praktykami, pilotażem i testowaniem, strategiami rozpowszechniania, programami nauczania i rozwojem metodologii,
  • kompetencjami kluczowymi - wiedza, umiejętności, postawy.

GLAFKA posiada również sieć kontaktów z różnych obszarów, takich jak centra szkoleniowe, szkoły, stowarzyszenia MŚP, organizacje pozarządowe, centra coworkingowe i społecznościowe,

urzędy pracy, gminy, grupy przedsiębiorców i inne.

GLAFKA aktywnie działa na rzecz poprawy wsparcia i szkolenia trenerów / nauczycieli, personelu i organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych w dziedzinie kluczowych kompetencji, w tym umiejętności funkcjonalnych i umiejętności cyfrowych, w aktywnym procesie rozwijania współpracy

europejskiej.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem